Kontakt

Prima klima s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v oblasti predaja, montáže a servisu klimatizačných zariadení. Našim zákazníkom ponúkame vždy riešenia šité na mieru. Vieme uspokojiť potreby veľkých zákazníkov, akými sú priemyselné haly a objekty, ale s rovnakou starostlivosťou pristupujeme aj k menším zákazníkom. Na základe Vašich potrieb Vám vypracujeme návrh na realizáciu projektu. V našom sortimente nájdete široké zastúpenie svetoznámych značiek.

 

 

MS klíma s. r. o.

Hany Meličkovej 24
Bratislava 841 05
Slovenská republika

 

IČO: 47727969

DIČ:  2024063591

(ďalej len "predávajúci")

Nie sme platcami DPH

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 98069/B

 

Elektronické kontakty:

info@primaklima.sk
 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Československá obchodná banka a.s.: 4019750096

IBAN : SK5375000000004019750096

S.W.I.F.T.: CEKOSKBX

 

Kontaktné údaje:
Telefón:+421 905 882 993
E-mail: info@primaklima.sk

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 
fax č. 02/58272 170 

 

 

 

^